transformatieproces

algemene voorwaarden:

de consulten en behandelingen zijn geen vervanging voor de reguliere geneeskunde; bij klachten of twijfel raadpleeg ook een reguliere arts.

onderstaande regels zijn van toepassing op de door mij gegeven consulten en/of behandelingen en
door gebruik te maken van consulten en/of behandelingen stemt u in met deze algemene voorwaarden.
  1. de cliënt(e) is altijd zelf verantwoordelijk voor acties en beslissingen naar aanleiding van een consult en/of behandeling.
  2. de cliënt(e) is altijd zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij/zij omgaat met de informatie welke ik tijdens een consult en/of behandeling geef.
  3. consulten en behandelingen kunnen en zullen alleen dan plaatsvinden wanneer ik denk echt iets voor u te kunnen betekenen.
  4. de cliënt(e) blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het eigen welzijn en de medische status.
  5. bij het niet goed aanvoelen van een persoon, informatie, e-mail of omgeving zal er geen consult en/of behandeling plaats vinden.
  6. bij wangedrag van de cliënt(e) wordt een consult en of behandeling stop gezet; onder wangedrag versta ik lichamelijk en geestelijk geweld, verbaal of fysiek onrespectvol gedrag, seksuele en psychische intimidatie.
  7. privé gegevens worden uiterst zorgvuldig en discreet behandeld
  8. de eerste afspraak dient altijd contant te worden afgerekend.
  9. de volgende betalingen dienen per bankoverschrijving binnen 24 uur na het consult te zijn voldaan en bij contante betaling bij voorkeur met gepast geld.
  10. afspraken tot 24 uur voor het consult annuleren/verzetten; zo niet, dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
  mobiele versie sitemap algemene voorwaarden tekst aanpassen