transformatieproces

gesprekken:

als u behoefte heeft aan het ordenen van uw gedachten, uw gevoelens onder de loupe of uw ontwikkelingspad in ogenschouw te nemen, dan kunt u een afspraak maken voor een gesprek. ik zal u begeleiden en kan ik u adviseren op welke punten uw communicatie (ook de communicatie met uzelf) voor verbetering vatbaar is. het kan voor u overzichtelijk werken een dagboek te gaan bijhouden en/of een bepaald boek te lezen, zodat u een duidelijker beeld krijgt van uw functioneren in uw dagelijks leven.

vaak is het zo dat u een rode draad (thema) in uw leven herkent en daarin het gevoel heeft in een vicieuze cirkel te zijn beland en het moeilijk lijkt om ingesleten patronen te doorbreken. "als alles verandert, verander dan alles" zou een aanleiding voor een gesprek kunnen zijn.

of als u het gevoel heeft dat u "anders" bent dan anderen, meer voelt, sneller last heeft van geluiden, licht, prikkels, gevoelens van anderen overneemt, u zich moeilijk kunt afsluiten voor de ander of een situatie, als u ...............als u................... als u.................
ik lees graag uw reactie.

het geldende tarief is 52,50 euro per uur.

ook is er de mogelijkheid om een telefonisch consult in te plannen. de kosten hiervan zijn 22,50 euro per 30 minuten en voor deze consulten geldt een vooruitbetaling.

  mobiele versie sitemap algemene voorwaarden tekst aanpassen