transformatieproces
startpagina
spirtualiteit weert

transformatie is verandering - het omzetten in een andere vorm - vervormen - omvormen - herscheppen en hoort bij alle leeftijden. tijdens dit proces, deze fase, kunt u zich eenzaam voelen, niet herkend en erkend door uw naasten. in deze fase bent u uw gemaakte keuzes aan het heroverwegen en dienen vragen zich aan als: wat als ik die keuze had gemaakt, hoe zou ik me dan nu voelen, hoe zou mijn leven er dan uitzien. dit hoort bij transformeren, de noodzakelijke fase in uw persoonlijke ontwikkeling om de volgende stap te zetten.

ik nodig u van harte uit om u te oriënteren op mijn site; een diversiteit aan disciplines kunnen u ondersteunen in deze transformerende fase van uw ontwikkeling.

op uw verzoek duid ik uw lichamelijke symptomen (signalen van de ziel, die vaak hun oorsprong hebben in de jeugd) en geef ik inzicht in een duidelijkere communicatie met uzelf en anderen. ik pendel uw vragen en analyseer uw dromen en daarmee plaatsen we samen een lichtje in een onduidelijk stukje in uw ontwikkeling. als levenscoach kan ik u motiveren om door een transformerende -vaak gecompliceerde- fase van uw leven te lopen en begeleid ik u terwijl u inzichten over uzelf verkrijgt.

indien u aanvullende informatie behoeft of een afspraak wilt maken is dat mogelijk via het contactformulier.

wie ben ik
verbonden in transformatie


ik ben uw transformatiecoach, geschoold door het leven en bijgeschoold door cursussen en opleidingen, werkend met mijn talenten, ervaring en hoog sensitiviteit. 

graag ondersteun ik u tijdens uw proces, uw overgang, deze fase in uw leven, terwijl u uw eigen kracht hervindt en als onafhankelijke persoonlijkheid uit dit proces herrijst.
therapieën
-- intake gesprek
intake-gesprek
tijdens het kennismakingsgesprek stel ik vragen over uw fysieke gesteldheid en belangrijk hierbij is te beseffen dat een ziekte een toestand van de mens is, die aangeeft dat de mens in zijn bewustzijn uit balans is, niet meer in harmonie is en er concreet sprake is van een onevenwichtigheid.
dit verlies van een innerlijk evenwicht manifesteert zich in het lichaam als een symptoom en onze lichamelijke symptomen hebben ons meer en belangrijkere dingen te zeggen dan onze medemensen, want deze symptomen zijn intiemere partners, zij zijn helemaal van ons en zijn de enigen die ons werkelijk kennen. ik geef u inzicht in de aard van de ziekte/het symptoom en de reden waarom dit signaal zich juist in een bepaalde situatie aan u openbaart; deze uitleg stuur ik u later ook nog per e-mail toe en uiteraard zal ik tijdens dit gesprek uw vragen beantwoorden.

vervolgens beslissen we samen, afhankelijk van de gevoelservaring van dat moment, of we met elkaar door willen en zo ja op welke manier wij de therapie vorm gaan geven en zal ik u één of een combinatie van de door mij gegeven therapieën voorstellen. bij het inplannen van dit gesprek kunt u er ook voor kiezen om direct na deze intake een lichaamsmassage te krijgen.

het tarief voor dit intake-gesprek is 50 euro en de te reserveren tijd is 70 minuten.

tijdens elke bijeenkomst zal ik u aanspreken op uw authentieke kracht en mijn overtuiging is dat het beter is om gedurende een relatief korte periode hard aan uzelf te werken met regelmatig een afspraak, dan eindeloos met elkaar in gesprek te blijven.

ik stuur u een verbindende groet,

mirjam

-- zuiverende lichaamsmassage
zuiverende lichaamsmassage:
uitgangspunt bij deze massage is dat zich alle herinneringen (ongeuite emoties, indrukwekkende situaties) in de vorm van afvalstoffen in onze cellen opslaan en vervolgens kunnen zich blokkades in het lichaam vormen, klachten, ziektes.
als gevolg van de massages worden de afvalstoffen gedwongen zich te verplaatsen en zal na de behandeling een verlichting en meer openheid ervaren worden.
u kunt ook kiezen voor de meer uitgebreidere lichaamsmassage, waarbij ik gebruik maak van basisch zout en pas ik cupping toe (zie afbeelding) en als blijkt dat u geholpen bent met het plaatsen van een lichaamskaars zal ik deze in overleg gebruiken.

indien u behoefte heeft aan ontspanning van het hoofd en de keel kunnen oorkaarsen hierbij een ondersteunende werking hebben. de oorkaarsen plaats ik in het oor en tijdens de verbranding van deze kaars hoort u een zacht knisperend geluid, alsof u bij een haardvuur zit, en deze behandeling heeft direct een effectief rustgevende werking. 

de lichaamsmassage neemt 55 tot 85 minuten in beslag en het tarief is afhankelijk van de duur van de behandeling. ook is het mogelijk deze massage af te sluiten met het gebruik van de chi-machine voor 10 minuten, waarvoor u 5 euro extra betaalt.
de eenvoudigste massage met warme amandelolie 
kost 47,50 euro; de meer uitgebreide massage met amandelolie, basisch zout en cupping kost 70 euro.
voordat we met de massage beginnen drinken we samen kruidenthee, zodat u zich ontspannen aan de massage kunt overgeven..

u dient twee heel grote badlakens en sloffen of extra sokken mee te nemen voor de lichaamsmassage. sieraden, make-up, deodorant en parfum mag u thuis laten en bij voorkeur geen bodylotion gebruiken.

een veelgebruikte mogelijkheid is om deze massage elke 4-6 weken te herhalen, zodat de kans op een opstapeling van afvalstoffen zeer gering/nihil is


oorkaars weert     natuurlijke materialen cupping

-- ontspanningsmassage
ontspanningsmassage:

in drukke tijden kan het zijn dat u zich overgespannen voelt en dat deze druk van u afgenomen mag worden; hiertoe kunt u een afspraak maken voor een massage van rug, schouders, nek, armen en handen, waarbij tevens de voeten worden behandeld. hiervoor gebruik ik een emulsie met kalmerende werking en de behandeling vindt plaats met rustgevende muziek op de achtergrond.
na de massage zult u voelen dat u meer aanwezig bent in uw lichaam en dat uw bewegingen soepeler zijn en u meer ruimte voelt in uw hart en in uw hoofd.
 
voor deze massage, met een tijdsduur van 55 minuten, dient u twee heel grote badlakens plus extra sokken/sloffen mee te nemen en het tarief hiervoor is 47,50 euro.
gelieve make-up, parfum en sieraden thuis te laten.

-- chakra's
chakra's:

in ons lichaam bevinden zich energiecentra die chakra’s worden genoemd en deze zijn in het lichaam elk verbonden met een bepaald gebied en tevens met een specifieke klier of gedeelte van het zenuwcentrum. zij vormen de klassieke basis waarop het lichaam waarnemingen, informatie en handelingen organiseert en verwerkt. het woord chakra komt uit het sanskriet en betekent "wiel" en elk van deze wielen brengt energie over en ontvangt energie. deze energiecentra kunnen geblokkeerd zijn door vervuiling en oververmoeidheid en tijdens de behandeling zal ik -met behulp van een pendel, magnetiseren en masseren- de chakra’s openen, zuiveren en opladen. het zal u opvallen dat u na de behandeling beter gegrond bent, helderder kunt voelen en meer ruimte ervaart.

voor deze behandeling reserveer ik 1 uur en de kosten hiervan zijn 45 euro.


chakra's weert
-- grondingsbehandelingen

grondingsbehandelingen:

vaak blijkt tijdens het kennismakingsgesprek dat de cliënt(e) moeite heeft om werkelijk met beide voeten in dit leven te staan, zich gegrond en geworteld te voelen en heel bewust keuzes te maken.
de benen voelen zwaar en loom en de voeten worden amper ervaren en voelen koud aan en met toestemming van de cliënt(e) zal ik een behandeling geven waardoor wordt gevoeld dat in de benen en voeten de stroming weer op gang komt en er meer bewustzijn wordt gevoeld in deze gebieden. deze behandeling bestaat voornamelijk uit het masseren van de knieholten, de onderbenen en voeten en tijdens deze behandeling kan het raadzaam zijn te werken met lichaamskaarsen en dan met name rond de enkels en in de knieholten.
belangrijk onderdeel van deze behandeling is dat we samen gaan lopen en tijdens deze wandeling van ongeveer 1 uur worden oefeningen gedaan ter bevordering van de doorstroming in uw benen, zodat afvalstoffen kunnen worden losgelaten en nieuwe energie kan worden ingenomen.
thuis kunnen nog grondingsoefeningen worden gedaan, zodat de behandeling lange tijd kan doorwerken.
na deze behandeling staat de chi-machine voor10 minuten tot uw beschikking.

dit betekent dat gebruik van deze machine het lichaam enorm stimuleert en ondersteunt bij het proces van ontgiften/het versterken van het immunstysteem en de gronding; daarmee werkt u preventief en helend aan de hoofdoorzaak van uw klachten.

u gelieve 2 badlakens en sloffen mee te nemen en de te reserveren tijd is afhankelijk van het grondingsprogramma; e.e.a. in overleg met de cliënt en hiervoor geldt een tarief van 47,50 euro per uur voor volwassenen en 35,00 euro per uur voor kinderen tot en met 12 jaar.

-- magnetiseren

magnetiseren:

onze handen zijn een geschenk en door onze handen kunnen wij de liefde laten stromen om het lijden van mensen te verlichten.
bij het magnetiseren komt zuivere energie, na een korte voorbereidingstijd, nodig voor het magnetiseren, samen in mijn handen en door mijn handen boven de blokkades te houden worden donkere delen verlicht, waardoor de afvalstoffen worden afgevoerd en de levenskracht weer kan stromen.

eerste hebben we een kennismakingsgesprek, waarin voldoende ruimte is om vragen te stellen;
tijdens de behandeling zit u op een kruk en heb ik de ruimte om met uw energie(-tekort) contact te maken en u zult een behaaglijke warmte ervaren en na het magnetiseren zult u zich als herboren voelen, alsof u een verfrissende douche heeft genoten.

voor deze behandeling reserveer ik 1 uur en de kosten hiervan bedragen 47,50.

-- mediumschap
mediumschap / psychometreren:

na een korte voorbereiding kan ik mij afstemmen op uw energieveld / aura en krijg ik symbolen of woorden door, die ik aan u mag doorgeven en uiteraard kunt u aan de hand hiervan vragen stellen. ook is het mogelijk een afspraak te maken voor het "lezen" van een tekening, foto of ander voorwerp.
n.b. ik doe niet aan toekomstvoorspellingen!

dit consult duurt gemiddeld 45 minuten en het tarief hiervoor is 47,50 euro..
-- pendelen
pendelen:

als u contact kunt maken met uw intuïtie krijgt u op al uw (levens-)vragen een antwoord, want uiteindelijk is het zo dat u alle antwoorden al weet op uw vragen en dat deze nog verborgen liggen achter uw bedenksels (hersenspinsels); door vragen aan de pendel te stellen komt u in contact met uw innerlijk weten en zal de pendel de reactie op uw vragen verwoorden. dit werkt enkel door zo concreet mogelijke vragen te stellen, die als enige antwoord-mogelijkheid ja of nee hebben. in verbinding met u zal ik met u uw vragen stellen aan de pendel en u mag zelf kiezen uit de aanwezige pendels.

de te reserveren tijd hiervoor is in overleg en het tarief is 32,50 euro per 30 minuten.


pendelen therapieen in weert
-- gesprekken

gesprekken:

als u behoefte heeft aan het ordenen van uw gedachten, uw gevoelens onder de loupe of uw ontwikkelingspad in ogenschouw te nemen, dan kunt u een afspraak maken voor een gesprek. ik zal u begeleiden en kan ik u adviseren op welke punten uw communicatie (ook de communicatie met uzelf) voor verbetering vatbaar is. het kan voor u overzichtelijk werken een dagboek te gaan bijhouden en/of een bepaald boek te lezen, zodat u een duidelijker beeld krijgt van uw functioneren in uw dagelijks leven.

vaak is het zo dat u een rode draad (thema) in uw leven herkent en daarin het gevoel heeft in een vicieuze cirkel te zijn beland en het moeilijk lijkt om ingesleten patronen te doorbreken. "als alles verandert, verander dan alles" zou een aanleiding voor een gesprek kunnen zijn.

of als u het gevoel heeft dat u "anders" bent dan anderen, meer voelt, sneller last heeft van geluiden, licht, prikkels, gevoelens van anderen overneemt, u zich moeilijk kunt afsluiten voor de ander of een situatie, als u ...............als u................... als u.................
ik lees graag uw reactie.

het geldende tarief is 52,50 euro per uur.

ook is er de mogelijkheid om een telefonisch consult in te plannen. de kosten hiervan zijn 22,50 euro per 30 minuten en voor deze consulten geldt een vooruitbetaling.

-- relatietherapie

relatietherapie:

als mensen gedurende langere tijd met elkaar leven is vaak de overtuiging dat de ander wordt begrepen zonder dat er een woord is gewisseld en juist deze houding kan persoonlijke ontwikkeling tegenhouden en groei van de relatie blokkeren. 

angst om uw authentieke zelf te laten zien, uw gevoel echt te uiten en een gebrek aan daadwerkelijk naar elkaar luisteren zijn meestal de redenen dat er onbegrip ontstaat in de relatie.

tijdens gezamenlijke sessies krijgt u inzicht in het verbeteren van uw communicatie en worden u hulpmiddelen aangereikt om verbindend te communiceren. daardoor kan een nieuwe relatievorm worden opgebouwd.

de beide partners krijgen eerst een vragenlijst voorgelegd en na invulling hiervan worden de antwoorden met elkaar gedeeld.
hieruit blijkt vaak dat er in de meeste relaties weinig zicht is op hoe de ander zich voelt en wat de verwachting is van zowel de partner als van de relatie. tevens is er de mogelijkheid dat u thuis aan opdrachten gaat werken, met als uitgangspunt dat u zich op een nieuwe manier met elkaar gaat verbinden.

het tarief hiervoor is 65 euro per uur en de te reserveren tijd is anderhalf uur

-- werken met kinderen
werken met kinderen:

ik heb ervaren dat het een grote opbrengst heeft als kinderen worden gehoord en gezien in wie hij/zij werkelijk is i.p.v. een etiket opgeplakt te krijgen van "lastig", "moeilijk" en "anders" of nog erger: "aansteller" of "aandachttrekker".
als u denkt of voelt dat uw kind hoog sensitief of hoog gevoelig is kunt u een test invullen, die u kunt vinden op de site van hooggevoelig nederland en onthoud dat elk kind dat zich mag ontplooien naar het eigen karakter en aard een grote aanwinst is voor zichzelf en de omgeving. er bestaan geen lastige kinderen, er bestaat wel lastig gedrag en dan vooral lastig voor de omgeving.

inmiddels werk ik al lange tijd met kinderen en dit doe ik altijd in het bijzijn van tenminste één ouder. kinderen hebben vaak grondingsproblemen en dit kan zich uiten tijdens de zwangerschap en de bevalling en daarna in slecht slapen, veel dromen, niet naar bed willen, bang zijn alleen in het donker, hoofdpijn, buikpijn, slecht/weinig eten, een afwijkende manier van lopen, problemen met de voeten, zweverig overkomen etc. deze kinderen voelen zich meestal alleen, afgezonderd van de rest en nemen een opvallende plaats in in hun gezin door zich onopvallend te gedragen.
een van de methodes voor mij om met kinderen te werken is de kinder mir massage; dit is een massage van de voeten, waardoor het kind zich beter gegrond en gezien gaat voelen. ik kan u een tweetal boeken aanraden, te weten "het intuïtieve gezin" geschreven door sonia choquette en "het nieuwe opvoeden" geschreven door sue jenner.

als u aanvullende informatie wilt, nodig ik u uit via e-mail contact met mij op te nemen.

ik reserveer voor een eerste afspraak een uur en de kosten zijn 42,50 euro voor kinderen tot 12 jaar.
-- ontwikkelingsdag

uw persoonlijke dag:

dit is een dag om van te genieten, gesprekken aan te gaan over onderwerpen die u na aan het hart liggen, vragen te stellen, om bij te komen van een enerverend proces, afvalstoffen los te laten en u te laten opladen en zuiveren; kortom: een dag om uzelf cadeau te doen of cadeau te krijgen! 

u begint uw dag met mijn hartelijke ontvangst en -terwijl u uw voeten laat ontgiften in een voetenbad met basisch zout water- drinken wij een kopje thee en praten over dat wat u bezig houdt en zal ik uw vragen beantwoorden.

vervolgens ontvangt u een zuiverende lichaamsmassage met gebruik van warme, basische amandelolie, zout en cups en worden uw chakra's geopend, gezuiverd en opgeladen;.

daarna is het tijd voor een gezonde vegetarische en biologische lunch, die met mij samen of door u alleen gebruikt kan worden.

vervolgens stappen we in de wandelschoenen en gaan lopen en tijdens het lopen krijgt u opdrachten, waardoor u zich beter grondt en in het hier en nu komt en u zich bewuster wordt van uzelf, uw kracht en uw mogelijkheden.

uiteraard kunt u i.p.v. lopen kiezen voor een lichaams- of oorkaarsing.

ook het gebruik van de chi-machine 2 x 10 minuten behoort tot de mogelijkheden.

en als laatste ontvangt u of een verbindende massage van hoofd en nek, onderbenen, enkels en voeten of een cirkelmassage. aan u de keuze.

hierna nemen we afscheid en krijgt u een overzicht mee om dagelijks in te vullen, zodat  u duidelijk overziet wat deze dag met u heeft gedaan en wat u heeft kunnen loslaten.

als u hooggevoelig bent of paranormaal begaafd is het ook mogelijk u deze dag te laten begeleiden in het ontwikkelen van uw talenten/gaven.contact te maken met uw intuïtie, het leren u af te sluiten en van uw zwakte uw kracht te maken en bovenal het gronden/aarden. het leren pendelen en/of magnetiseren, de intuïtieve massage te oefenen, lichaams- en oorkaarsen te zetten enzovoorts.

mijn advies is om voor deze dag gemakkelijk zittende kleding te dragen, make-up, parfum en sieraden thuis te laten en 2 heel grote badlakens, pantoffels en wandelschoenen mee te nemen; ook is het mogelijk om zelf een programma samen te stellen met de therapieën die u op mijn site vindt en u aanspreken.

uw ontwikkelingsdag heeft een tarief van 200 euro.

-- cadeaubon

cadeaubon:

tip voor een speciaal cadeau: een bon met een waarde, die u bepaalt.

uzelf en/of de ander iets geven ter ere van een gedenkwaardige dag, een dierbare herinnering, verjaardag, lustrum of vanuit dankbaarheid en liefde. dit kan in de vorm van een goed gesprek, een zuiverende of ontspannende massage of een pendelsessie.

uiteraard is een stoel- of cirkelmassage en/of het zuiveren en opladen van de chakra's ook een mogelijkheid. de verbindende massage, een wandeling met grondingsoefeningen, een persoonlijke dag, de aanschaf van zuiveringsproducten.......

na ontvangst van betaling kan deze bon door mij rechtstreeks worden gestuurd naar degene aan wie u de bon wilt geven of naar uzelf.

producten

contact
contactformulier

naam:

email:

bericht:

email adres: niet aanvinken
ik ga akkoord met het versturen van deze gegevens

gastenboek
R januari 2019
Bedankt voor je mooie heldere reading van zojuist. Wat een feest der (h)erkenning, met duidelijke handvatten om bestaande patronen te mogen transformeren. Het gesprek met jou is een cadeau voor mezelf, met wijsheden om door te geven. De kleur groen gaat de komende periode nog meer aanwezig zijn in mijn leven.
Een hartelijke groet en prachtige dag voor jou.
Graag tot horens!

Ilse december 2018
Na een fijn en warm ontvangst bij haar thuis heb ik genoten van een massage. Bijzonder om te ervaren wat voor invloed het op je lichaam heeft en dat je voelt dat de energie weer stroomt in je lichaam.
Dankjewel voor de mooie ervaring.

Duidelijk, helder en to-the-point. Ze weet met haar advies meteen de angel beet te pakken. Ze pakt meteen de koe bij de hoorns, draait niet om zaken heen en ze doet dit eerlijk en met zachtheid
mel 
Hele prettige stem, heb u gekozen op gevoel..omdat ik ook gaves hebt. Wel deze mevrouw is "the real deal"! Ze voelt goed alles aan, wist mij bepaalde dingen te zeggen . Ik zal loslaten mirjam. Dank je wel voor je consult.

maryse 
Dankjewel voor dit heldere gesprek. Ik heb even nagevoeld hoe het bij me resoneert en er is letterlijk licht op gekomen waardoor wat ik onbewust wel voelde naar voren kwam. Of hetgeen wat je niet helemaal durft aan te kijken helpt ze je om dat toch te doen. Mirjam is heel vriendelijk eerlijk en recht door zee. Dankjewel.

alfreda 
Beste Mirjam, Je zei precies wat ik nodig had om te horen! Dank je wel; soms voel ik van alles, is het een grote warboel maar je hebt het zo ontward dat ik opgelucht en blij opgehangen heb. Ik krijg weer vertrouwen in mijn toekomst. Liefs!

aryse 
Dankjewel voor dit heldere gesprek. Ik heb even nagevoeld hoe het bij me resoneert en er is letterlijk licht op gekomen waardoor wat ik onbewust wel voelde naar voren kwam. Of hetgeen wat je niet helemaal durft aan te kijken helpt ze je om dat toch te doen. Mirjam is heel vriendelijk eerlijk en recht door zee. Dankjewel.

monique  
Hallo Mirjam.bedankt voor je consult, ik snap heel goed wat je bedoelt ! Lieve groet, Moniquepetra  
Net met je gesproken en wat je zei gaf me zoveel ruimte, lucht en inzicht in mijn ontwikkeling! Dank hiervoor! En nu ga ik ook u zeggen tegen u, Mirjam: het was precies spot on de vinger op de zere plek. Heel resonerend.. Thanks! Ik voel me opgelucht en ga de tips die u gaf uitvoeren. Ik laat horen hoe het verder gaat.


nicole 
Ik heb meerdere telefonische consults bij Mirjam gehad. Ze voelde mijn onderbewustzijn heel goed aan. Ze vertelt je ook wat je niet wil horen maar met een positieve draai. Alles is uitgekomen. Ik raad Mirjam aan. Je voelt je dan een stuk beter. Liefs Nicole

anoniem :
Ik heb meerdere consulten met u gehad. U wist dingen zo goed te beschrijven dat ik geen enkele twijfel heb over uw bijzondere gave. Tevens bent u een buitengewoon aardige vrouw en het voelt heel fijn om met u te praten. U staat ook klaar om mensen te helpen en dat zie je tegenwoordig niet vaak. Afgelopen zondag heb ik u voor het laatst gesproken, volgende dag is uw voorspelling al uitgekomen en ook precies zoals u dat hebt aangegeven. Bijzonder vind ik dat! Veel groeten en bedankt voor alles!

anoniem 
Dank u zeer Mirjam voor het fijne gesprek dat heel verhelderend en helpend voor me was.


anoniem 
Fijn gesprek, heel verhelderend. En goede adviezen, waar ik echt wat mee kan. Bedankt!"

marlous 
Mijn gesprek met Mirjam heeft voor mij helderheid gebracht. We hebben gekeken naar wat ik echt wil. Op een liefdevolle en duidelijke manier was en is Mirjam in staat mij op weg te helpen. Zeer betrokken en daar waar het kan met humor, fantastisch! Dank je wel Mirjam!" Marlous


anoniem 
Vraag gesteld over liefde, duidelijk, herkenbaar, liefdevol uiteengezet wat er is gebeurd en wat er nog komen mag.


daisy 
bedankt voor het inzicht en wijze raad. daisy

Marloes
UNIEK

Een tijdje geleden kwam Mirjam op mijn pad, we heb elkaar ont-moet. Door haar manier van coachen voel ik me minder alleen in mijn transformatieproces. De gesprekken die we voeren zijn inspirerend en op een liefdevolle manier confronterend. En dat is wat ik verlang. Iemand die mij aankan, aanraakt en met me meeloopt. Door haar manier van vragen stellen worden zaken inzichtelijk en dat gaat verder dan het cognitieve. Laagje voor laagje, steeds ont-wikkel ik een stukje. Soms fladderend en soms kruipend door het stof. Soms heb ik er schoon genoeg van en vraag ik: houdt het nog een keer op!! Altijd weet Mirjam me te inspireren, waardoor ik in mijn kracht kom. Ik ben het met de prinsessenbril, de slachtofferbril of die van het verbolgen kind, de omgeving is slechts een spiegel en dat is niet altijd makkelijk om te zien, maar gelukkig kunnen we er ook om schaterlachen. Haar humor in combinatie met een zeer professionele houding en het oprechte zijn maken Mirjam UNIEK! Dankjewel…….

Anke
Na 2 jaar had ik weer de behoefte om terug te gaan naar Mirjam. Ik ben heel blij en tevreden dat ik weer geweest ben. De lichaamszuiverende massage heeft me weer verlichting gegeven en ik voelde duidelijk dat mijn lichaam hier aan toe was. Mirjam is een heel warm, uniek en oprecht persoon en ik kan me geen andere persoon bedenken die een massage zo fijn, ontspannen en persoonlijk kan laten zijn!

wesley
hoi mirjam,
alweer voor de 2de keer liet je mij vanmiddag de dingen opnieuw bekijken en heb echt wat aan je advies gehad.
je bent een super goed medium; een van de beste.
dik compliment en groetjes wesley

"surrogaat" 
lieve Mirjam, je kent mij door en door en weet mij telkens weer een goed spoor aan te geven.
ook in mijn worsteling zie je mij.ook al denk ik dat ik niet groei......je hebt een engelen geduld met mij! tot gauw. liefs surrogaat

alexander 
Dank je wel, Mirjam, voor je liefdevolle en totale aanwezigheid tijdens de gesprekken.

Ik merk dat je elk klein detail opmerkt, alles hoort wat ik vertel en daar vaak later to the point op terug komt. Ik merk dat je je werk echt doet vanuit je hart en totale (com-)passsie !!

Mooi ook om te merken dat je de situatie snel begrijpt en al gauw naar het totale plaatje gaat over wat er speelt. Jij ziet echt het grotere perspectief ! ! Ik ervaar jou als zeer betrokken en heel zuiver ! Je bent een aanrader voor iedereen. Ik vind jou een vakvrouw op en top ! Warme groet, Alexander

_____________________________________________________________________________

begona 
Beste Mirjam. ik heb je vandaag gesproken. wat ben je toch zuiver. ik belde voor bevestigingen en het klopt gewoon wat je allemaal tegen mij zei. zeker een aanrader voor iedereen om met deze mevrouw contact op te nemen. Wat een mooie dag heb je mij bezorgd.
ik wens je het allerbeste en zal zeker nog weleens contact met je opnemen.
tot gauw.
groetjes van Begona

ans 
Lieve Mirjam, de laatste 3 jaren waren heel erg zwaar voor mij. Veel tegenslagen gehad op werk, privé en vooral met mijn gezondheid. Na veel tranen en veel boosheid kwam jij op mijn pad. Een aardige persoon die mij wel heel erg serieus nam en naar me luisterde. Door jouw inzicht ben ik eigenlijk wakker geworden en ik sta nu, na veel klappen te hebben gehad in mijn leven, weer stabiel in mijn schoenen.

Ik ben er heilig van overtuigd dat het jouw kunde en vooral jouw positieve energie mij geholpen hebben om meer in mijn kracht te staan en vooral ook hoe mensen mij behandelen. Daar ben ik ook volledig in veranderd en ik kom nu veel en veel meer voor mezelf op.

Allemaal dankzij jou lieve Mirjam. Mijn dank is zo groot!!! EN ook ben je er altijd geweest in mijn stormachtige relatie met D.

Weet je, Mirjam, in jou heb ik iemand gevonden die eigenlijk mijn steun en toeverlaat is geworden in de loop der jaren. Ik heb heel veel aan je. Ik vertrouw je volledig en je hebt me NOOIT teleurgesteld of me ooit pijn gedaan. IK vind je gewoon in één woord GEWELDIG!!! Dank je lieve Mirjam, DANK JE........Ansi


paulien 
Lieve Mirjam, Hartelijk dank voor je luisterend oor en alle uitleg die je mij hebt gegeven. Je voelt zaken feilloos aan en ziet zelfs hoe zaken zich in de toekomst ontwikkelen. Ik kan je aan iedereen aanbevelen, die zich even onzeker voelt of steun nodig heeft bij een beslissing. Liefs Paulien

Heidi 
Ik heb een korte massage gehad met een enorm resultaat. Ik kwam met erg veel pijn binnen en die is nu al stukken minder, héél erg bijzonder, nog bedankt. Ik kom zeker een keer terug voor een uitgebreide massage

Karin
Mirjam heeft me niet alleen fysiek maar ook emotioneel 'aangeraakt' tijdens de oorkaarsing & massage. Haar energie is super prettig en ik heb direct een zuiverende lichaamsmassage met warme basische olie en zout geboekt. Dit voelde voor mij als een nieuw begin en dit is ook gebleken in de tijd erna. Ik kom zeker snel bij je terug! Mirjam zorgt ervoor dat je je heel snel lekker ontspant! Bedankt Mirjam!
Gisela
Een echte aanrader om bij Mirjam een massage te boeken. Zelden heb ik me zo kunnen ontspannen en na de massage voel je je als herboren. Nu een cirkelmassage gehad en daar zo van genoten dat ik zeker nog eens terug ga voor een andere massage.

Hatice&Halil
Vandaag langs geweest bij mirjam voor een ontspanningsmassage.
Het heeft mij echt super goed gedaan, is zeker een aanrader. buiten een super massage word je hartstikke goed ontvangen en krijgt een superservice mee.
Iedereen die dit leest: maak snel een afspraak; je krijgt er zeker geen spijt van.

Monique
Mirjam, ik heb bij jou de chi machine mogen ervaren. In het begin wist ik niet wat me overkwam, maar even later voelde ik me heerlijk ontspannen. De dagen erna heel veel energie voor tien :) Hartelijk dank. Groet, Monique

Hilda
Ik heb vorige week een oorkaarsing gehad in combinatie met een massage van de handen en polsen en gebruik van de chi-machine. De eerste dag was ik mijn hoofd behoorlijk leeg, mijn gedachten waren als het ware weg. De dagen erna was mijn hoofd helder en uitgerust. Ik voel dat het iets met mijn hoofd/gedachten heeft gedaan. Ik heb een een drukke week gehad, maar voel me nog steeds geconcentreerd. Een aanrader als je wilt ontsnappen aan de drukte van alle dag en de batterij weer op wilt laden.

Pamela
Vandaag een goed gesprek gehad met Mirjam. Daarna een zuiveringsmassage ontvangen met cupping en het speciale zout. Heel veel informatie en inzichten ontvangen. Het gaf mij het gevoel een dag naar zee te zijn geweest: lichamelijk helemaal ontspannen en geen zorgen meer aan mijn hoofd!

elke
Lieve Mirjam
Bedankt voor het vele luisteren en mij hebt geholpen inzichten te krijgen in mezelf en in mijn leven. Het was vaak een moeilijke en hobbelige weg, maar jouw geduld bleef. Jouw kennis is eindeloos en helpend. Je bent gewoon een fantastische dame.
Liefs
Elke

Hilda
In december een zuiverende lichaamsmassage gehad. Ik voelde me daarna een heel stuk energieker. Bijzonder wonderbaarlijk. Onlangs een cirkelmassage ontvangen. Heel ontspannend. Mirjam straalt rust uit, waardoor je je op je gemak voelt. Een nieuwe afspraak is reeds gemaakt.

Femke
Ik heb een erg prettige cirkelmassage mogen ontvangen. Ben zéér tevreden!

Bart
De cirkelmassage was heel ontspannend. Ik kon goed voelen waar 'knopen' zitten, zodat ik me hiervan bewust kon worden. De praktijkruimte was erg rustgevend.

Lis
Ik heb een fijne, zachte cirkelmassage ontvangen van Mirjam. Het riep dingen in me op die ik niet direct kon plaatsen, maar wel herkende. Dus dat is goed! Na de massage had ik het gevoel dat ik beter in mijn lijf zat, alsof de grenzen duidelijker waren. Het was een weldaad, deze behandeling!

Nicole
De communicatie per e-mail verloopt snel en soepel, iets wat ik als erg prettig ervaar. Op de dag van de afspraak ben ik heel vriendelijk ontvangen door Mirjam en heb ik een ontspannende cirkelmassage gehad in een mooie ruimte, echt weer even tot rust komen. Zowel de muziek als de massage hebben emoties bij me los gemaakt, iets wat ik bij massages van anderen nog nooit ervaren heb. Voor nu weet ik niet óf ik hier nog iets mee moet doen, en zo ja wat dan, maar het is zeker een interessante ervaring. Ik denk dat iedereen die er voor open staat zich op zijn gemak zal voelen bij Mirjam en zou haar zeker aanraden!

gabriel
ik heb een heerlijke ontspannende cirkelmassage in combinatie met oorkaarsen mogen ontvangen. mijn verkoudheid en moeheid waren de volgende dag al stukken beter; ook voelde ik me veel zachter en meer ontspannen. net of er iets zwaars uit t verleden van me was afgevallen. dank je wel

Inmiddels verwend met een verbindende en cirkelmassage. Het was niet moeilijk om me over te geven, want je voelt je meteen welkom en veilig bij Mirjam.
Een vervolgafspraak is al gemaakt. Zeer benieuwd waar dit naar zal leiden.

Steven
Beste Mirjam,
dank voor deze uitermate ontspannende massage. Uw cirkelmassage met aansluitend een kaarsje in de oren is zo ontspannend. Dit is een aanrader voor iedereen die tot rust wil komen. Jij bent dan ook een uitstekende therapeute, vanaf het begin voelde ik de rust.
Tot binnenkort, ik probeer alvast het badzout en het moorkissen.

Femke
Ik heb vorige week een stoelmassage en een oorkaarsing gehad bij Mirjam. Ik was al tijden erg moe en had al weken last van aanhoudende hoofdpijn. Omdat ik zwanger ben, wilde ik graag naar iemand waar ik me op me gemak kon voelen. Dit is zeker gelukt, het was een heerlijk ontspannen behandeling, ik ben naar huis gegaan met een heerlijk licht gevoel en nu al een week geen last meer van hoofdpijn gehad. Ik kan de massage en oorkaarsing van Mirjam echt aanbevelen!

Aldje
Vanmiddag een verbindende massage gehad. Het was zo' n ontspannende massage die met zoveel overgave werd gegeven. Ik voel me nog steeds heerlijk en energiek terwijl ik me al een paar dagen moe voelde. Het was in één woord; geweldig. Bedankt Mirjam.

Ellie
Ik werd heel vriendelijk ontvangen en voelde mij meteen op mijn gemak en heb vervolgens genoten van een heerlijke verbindende massage .BEDANKT,het is een echte aanrader!!
Monique
Lieve Mirjam, wat heb je een mooie en krachtige energie. De verbindende massage die ik heb mogen ontvangen begon ontspannend en daarna voelde het pijnlijk, maar ik weet dat dit nodig is om verder te komen. Ik ervoer na de massage een ruimer/lichter gevoel in mijn lichaam, meer ontspannen, en heb de dagen na de massage meer energie gehad :) heel fijn...en graag tot ziens. Groet, Monique

Jules
Mirjam "weet" precies wat ik nodig heb om mij verder te ont-wikkelen, om vooruit te komen op mijn weg en in mijn leven. Soms hard en pijnlijk, dan weer zacht en teder en altijd met alle aandacht en liefde. Dat maakt haar zo speciaal. Zij windt nergens doekjes om, is zeker geen zachte heelmeester, maar is het wel helemaal meester.

michaela
heel vriendelijk persoon

wolf 
De massage van Mirjam is vakkundig en werkt prima. Ik heb het gevoel dat een stuk last en spanning opgelost is, mijn lichaam en geest voelen zich gereinigd en hersteld. Ik kan haar massages van harte aanbevelen. Je bent in goede handen. wolf

miriam
Hoi Mirjam. Ik heb de massage, weliswaar pijnlijk, maar heel prettig ervaren. Ik kom nog een keer terug!

monique
Mirjam wachtte mij aan de deur al op, waardoor ik mij zeer welkom voelde. In een heel fijne ruimte waar een aangename sfeer hing gaf zij de zuiverende massage; dit was voor mij de eerste keer. Via allerhande technieken is het de bedoeling dat opgebouwde afvalstoffen je lichaam verlaten. het is heel anders dan een ontspanningsmassage, maar evengoed heel fijn. Voor mij was het de beste massage ever,en ik ga dan ook zeker nog eens terug !

Eric
Een zuiverende lichaamsmassage/behandeling ondergaan. Erg verrassend. Het wordt meteen duidelijk waar de zwakke plekken zitten. Voor herhaling vatbaar.

gonnie
in december 2013 ben ik de eerste keer geweest voor een ontgiftingsmassage. Ik verwachtte een lekkere, ontspannende massage, maar ik had me daar de verkeerde voorstelling van gemaakt. Ik heb best wat pijn gehad tijdens de massage, maar volgens Mirjam was dat omdat er veel onverwerkt verdriet zat wat ook echt klopt. Ik wou het nog een 2e keer proberen in Februari 2014. Dit was weer op momenten een pijnlijke ervaring. Maar het vreemde was dat ik in de loop van de dag vrijer was in mijn bewegingen van mijn rug. Ik heb al een jaar vreselijke pijn in mijn onderrug en dit werd minder.Tot op heden gaat het redelijk goed. Daarbij heb ik ook het badzout uitgeprobeerd en ook daar ben ik heel positief over. Ik ben een stresskip en kan me moeilijk ontspannen, maar dit lukt echt met het badzout. Ook dat is een aanrader.
Ik ga nog zeker een keer terug.

aldje
Een wonderlijke en weldadige ervaring, 'n echte aanrader. Je voelt je gelijk op je gemak bij Mirjam, ze neemt er echt de tijd voor. Voor herhaling vatbaar.

sjannie
Ben vanmiddag bij Mirjam geweest. Had daar een oorkaarsing. Ik kwam daar en voelde me meteen op mijn gemak. Mijn adem zat heel hoog (heb ik vaker last van). Kort kennismakingsgesprekje gehad en toen begonnen met de oorkaarsing. Ik voelde zowel meteen dat mijn ademhaling veranderde en ik meer lucht kreeg. Kreeg nog een fijne handmassage en ben toen huiswaarts gekeerd. Ongelofelijk, maar ik heb nog steeds het gevoel dat mijn luchtwegen verder open zijn gegaan en ik meer lucht krijg. Ben benieuwd wat het de komende tijd zal doen en ongetwijfeld zal ik weer eens bij Mirjam terecht komen maar dan voor een andere behandeling.

francine
Deze praktijk kwam bij mij voorbij op een moment dat ik zelf op het punt stond om een bepaalde ontwikkeling in mijn leven verder uit te diepen. De communicatie is vooraf via de mail vlot verlopen. Afspraak was snel gemaakt en ging geheel volgens verwachting. Kortom voor mij de moeite waard geweest.
maria
Bij een zuiverende lichaamsmassage moet je niet denken aan een ontspannen uurtje want je wordt flink aangepakt. Alle afvalstoffen die (misschien al jaren) opgeslagen zitten, worden los gemasseerd. Ik had de dag daarna zelfs enkele blauwe plekken. Maar iedereen zal dat anders ervaren. Interessant wat er tussendoor wordt verteld.

gabriël
mirjam heeft een ongelooflijk scherpe en helder wetende intuïtie, ze voelt precies aan waar ik sta en wat er nodig is in het moment, heel pragmatisch en eenvoudig.
Haar tips hebben me enorm geholpen om weer in mijn kracht te komen

Catharina
Mijn ervaring bij Mirjam is dat ik haar vertrouw in wat ze doet en in wat ze zegt. Ze is erg kundig. En haar helderheid geeft me richting. Elke keer weer. Het brengt me verder in mijn ontwikkeling en dat doet me heel goed. Ze is voor mij een grote steun in mijn proces.
Als je naar je eigen groei wilt kijken kan ik haar zeker aanraden !!! Dank Mirjam.

josine
Ik ben blij dat ik mirjam jaren geleden heb leren kennen. Door de jaren heen helpt ze mij bij allerlei (levens-)lessen. Dankzij haar weet ik mijn strubbelingen aan te pakken en word ik er elke keer wijzer van. Mijn leven wordt telkens wat “lichter”. Ik sta er van te kijken dat ze bij elk probleem de spijker op zijn kop weet te slaan, waarmee ik weer verder kan. Ik kom steeds dichter bij mezelf……Dank dank dank!

peter 
Mirjam heeft mij ontzettend goed geholpen met mijn hooggevoeligheid.
Eindelijk begreep ik waarom ik op veel sociale gebeurtenissen zo reageerde.
Dankzij de (h)erkenning en kundigheid van haar sta ik meer als mijzelf in het leven.
Dankjewel Mirjam. Warm aanbevolen.

schrijf in het gastenboek
schrijf in mirjam's gastenboek gastenboek mirjam

naam :     uw voornaam is voldoende

bericht :  

email adres
ik begrijp dat mijn bericht voor iedereen zichtbaar is